Vereniging Hunebedden Tocht, gevestigd aan Rolderdingspillaan 25, 9451 GA Rolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hunebeddentocht.nl
Rolderdingspillaan 25, 9451 GA Rolde

Annelies van Rossem is de Functionaris Gegevensbescherming van Hunebeddentocht. Hij/zij is te bereiken via info@hunebeddentocht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hunebeddentocht verwerkt de door u opgegeven persoonsgegevens wanneer u zich aanmeld voor de (jaarlijkse) toertocht. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Voertuig merk/type en kenteken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Hunebeddentocht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is t.b.v. uw deelname (betaling, annuleringen, route/instructies)
– U te informeren over toekomstige edities van de Hunebeddentocht.
– U te informeren van foto’s en videos van de evenementen waaraan u heeft deelgenomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hunebeddentocht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van drie jaar, waarbij de start van de termijn vastgesteld is op de datum van het laatste evenement waar u deelnemer was; Dit betekend dat deze bewaartermijn elk jaar verlengt wordt zolang u deel blijft nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hunebeddentocht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hunebeddentocht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hunebeddentocht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hunebeddentocht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te identificeren bij dergelijke aanvragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hunebeddentocht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hunebeddentocht.nl