Deelname aan dit evenement geschiedt op eigen risico. De organisatie stelt zich derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade. Hetgeen inhoud dat de deelnemer(s) deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn / haar rekening nemen.

Bij annulering door de organisatie en/of deelnemer kunnen er administratieve kosten (2,50 euro per transactie) van het te restitueren bedrag worden ingehouden.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij hebben daarom (ook vanwege de AVG-wet) een heldere privacy overeenkomst die u kunt vinden op onze website; http://hunebeddentocht.nl/privacyverklaring.